วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ธรณีสัญจร

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์นี้มีแต่เรื่องหินหิน

เรื่องแรกคือกกออกเดินทางที่ต้องออกแต่เช้า....โอ้!! ท่านคงไม่เข้าใจ สำหรับคนอยู่บ้านไกล&บ้านนอกนั้น มันยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหน

เรื่องที่สอง ก็คือ การไปครั้งนี้ ไปเพื่อศึกษาเรื่องธรณีวิทยา... ก็ว่ากันด้วยเรื่องของหิน ตั้งแต่หินจากลาวา จนถึงหินที่มาจากการทับถมตะกอน

เรื่องที่สาม ก็เรื่องที่ต้องทำกับข้าว หุงข้าวกินเอง โดยต้องหาฟืน และใช้หม้อนามในการหุงข้าว...โอ้แม่เจ้า!! งานนี้บ้านนอกได้เปรียบ..

กำหนดการเดินทาง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๐๗.๐๐ น. เดินทางออกจาก ลานจอดรถยนต์ ของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต กรุงเทพฯ
๐๘.๓๐ น. ศึกษาสภาพทางธรณีและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยวิทยากรจาก กรมทรัพยากรธรณี
จุดศึกษาที่ ๑ หินอัคนีเย็นตัวลงบนเปลือกโลก ที่ เขายิงเป้า จ.สระบุรี

จุดศึกษาที่ ๒ หินอัคนีเย็นตัวลงใต้เปลือกโลก ที่ เขามัน จ.สระบุรี
จุดศึกษาที่ ๓ หินตะกอนจากปฏิกิริยาทางเคมี และฟอสซิล ที่ ถ้ำรัตนะประกาศิต จ.สระบุรี
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. จุดศึกษาที่ ๔ หินตะกอน – หินทราย ที่แหล่งหินตัด สีคิ้ว จ.นครราชสีมาจุดศึกษาที่ ๕ หินแปร – หินชนวน ที่ เหมืองหินกาบ จ.นครราชสีมา


๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ที่ จ.มหาสารคาม
๒๐.๐๐ น. เดินทางถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จ.กาฬสินธุ์
๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยไม่รบกวนธรรมชาติ