วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ล้าง Cache/Temp file จากการใช้โปรแกรม Capture NX

ปกติ ผมจะพยายามไม่เก็บไฟล์ไว้ drive C: หรือเหลือพื้นที่ไว้อย่างน้อย 5 GB ที่เหลือไว้ก็เพราะว่า จะได้ copy/write DVD ได้ครับ
แต่อยู่ ๆ พื้นที่ใน harddisk เหลือไม่ถึง 2 GB เอาละหว่า เกิดอะไรขึ้น
ทำ disk clean up ก็ไม่ได้พื่้นที่กลับมาเท่าไหร่ ลองๆ ตรวจสอบดู น่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ดูไปดูมา
วันก่อนเราเปิด NX ได้เคลียร์ไฟล์หรือยังหว่า ???
งั้นลองเช็ดดูหน่อยดีกว่า

ใน การทำการเกี่ยวกับภาพด้วย Capture NX จะเกิดไฟล์สำหรับใช้ในการแสดงผลการทำงาน ซึ่งมักจะค้างอยู่ในเครื่อง ต้องให้เราคอยมาลบออกเป็นประจำ ไม่เช่นนั้นเนื่อที่จะหายไปเรื่อยๆ
ปกติ ไฟล์จะถูกเก็บอยู่
ใน Windows 7
C:\Users\Tai\AppData\Local\Nikon\Capture NX
ใน Windows XP
C:\Documents and Settings\user_name\Applocation Data\Nikon\Capture NX
ลบไฟล์ใน folder
Cache
ThumbnailCache
แค่นี้ก็จะได้พื้นที่ haeddisk คืนมาอีกเยอะเลย